De verzekerdeDe verzekeringsnemer* Verplichte velden

Uitvaartverzekering

Uw begrafenisondernemer: A & G Funeral Group (Bruxelles)
Kies uw berekeningsmethode:
Periodieke Premie (tot 75 jaar)
Koopsom (Eenmalige Premie)
Kies de formule die u wenst:
Indien u kiest voor een geïndexeerd kapitaal, zal dit jaarlijks verhogen met 0,25% voor een koopsom en 1% voor een periodieke premie.
Vast kapitaal
Kapitaal met 1% indexatie
Vast kapitaal
Kapitaal met 0.25% indexatie
Kies het verzekerde bedrag dat na uw overlijden uitbetaald wordt:

(€ 2.250 - € 10.000)
Kies het bedrag dat u wenst te betalen:
(€ 1.500 - € 10.000)
Over welke periode wenst u de premie te betalen:
Berekenen
Hoe zit de uitvaartverzekering in elkaar?

Je kiest zelf voor welk bedrag je een verzekering wilt afsluiten – dit kan variëren tussen €2.250 en €10.000 - en hoe je hiervoor wilt betalen: maandelijks, jaarlijks of via een eenmalige premie. Je premie wordt nooit verhoogd.
We betalen het verzekerd kapitaal uit aan de persoon die je begrafenis uitvoert of betaalt, en daarbij de eventuele laatste door ons bekende wensen respecteert.

Wat is er verzekerd?

We zijn graag open over wat we wel en niet dekken.

  • We betalen het verzekerd kapitaal uit aan de persoon die de begrafenis van de verzekerde uitvoert of betaalt, en daarbij de eventuele laatste door ons bekende wilsbeschikking van de verzekerde respecteert.
  • We betalen ten hoogste het verzekerde overlijdenskapitaal uit.
  • Wanneer de verzekerde overlijdt door een natuurlijke dood of ziekte tijdens de eerste twee jaar na de startdatum van het contract, betalen we een bepekrt bedrag uit.
  • Voor de Uitvaartverzekering is er geen winstdeelname voorzien.
  • De premies en uitkeringen zijn fiscaal niet aftrekbaar of belastbaar.

Elke verzekering houdt limieten en uitsluitingen in. Je kan de volledige lijst terugvinden in de financiële informatiefiche voor een levensverzekering (FIF) en in de algemene voorwaarden van de Uitvaartverzekering.

Belangrijke informatie

Voor je een contract tekent, wordt je verzocht om kennis te nemen van deze documenten:

  1. Financiële informatiefiche voor een levensverzekering (FIF)
  2. De algemene voorwaarden

Bekijk zeker hoe je Uitvaartverzekering berekend wordt (acceptatie-, tarificatie- en segmentatiecriteria).

De Uitvaartverzekering is een individuele levensverzekering (tak 21), levenslang afgesloten. Het contract loopt automatisch af zodra de verzekerde overlijdt.

De Uitvaartverzekering is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Direct Verzekeringen, handelsnaam van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037.

Wettelijke Informatie

Meer informatie over de wettelijke bepalingen en je gegevensverwerking vind je in het privacycharter. Voor klachten kan je de klachtenprocedure volgen.